2023. december 17. vasárnap
Send this article Print this article

Évzáró és évértékelő gyűlést tartott az EMSZ Bihar megyei szervezete

A nagyváradi és a Bihar megyei helyi szervezetek képviselői és meghívott vendégek jelenlétében tartotta meg hagyományos évzáró és évértékelő találkozóját az Erdélyi Magyar Szövetség Bihar megyei szervezete. A találkozón kiértékelték az elmúlt időszak eseményeit, az elért sikereket, valamint a bihari magyar közösség előtt álló feladatokat és kihívásokat.A nagyváradi városháza üléstermében megrendezett esemény moderátora Habinyák István, a párt Bihar megyei szervezetének elnöke volt. Az egybegyűltekhez elsőként Tőkés László református püspök, az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács elnöke szólt. A temesvári forradalomra visszaemlékezve párhuzamot vont Ceaușescu rémuralma és Heródes gyermekgyilkoságba torkolló uralkodása között, felidézve, hogy 1989-ben úgy várták Jézust, mint annak idején Isten népe a Messiást. Mint mondta, birodalmi alávetettségünk is eszünkbe juthat az akkori időszak kapcsán, hiszen adja magát a hasonlóság a pogány Róma és az ateista Szovjetunió kommunista rendszere között. A betlehemi gyermekgyilkosság kiszolgáltatottságunk jelképe, hiszen a magatehetetlen kisdedek meggyilkolása komoly áthallással bír a kegyetlen kommunista időkre. „A népszámlálás adatainak ismeretében aggodalommal gondolunk családjainkra, gyermekeinkre, különösen az új háborúk, a semmi jót nem ígérő birodalmi-hatalmi viszonyok árnyékában” – hangzott el.
Ugyanilyen féltéssel tekintünk anyaországunkra, a magyar érdekeket védelmezni hivatott magyar kormányra, és magunkra is, a magyar megmaradás ügyét képviselőkre – folytatta a felszólaló. A külső fenyegetettség és veszélyek mellett a belső megosztottságra, veszélyekre is gondolnunk kell. A bibliai példázatnál maradva, miképpen Heródes is saját népét nyomta el, irtotta, Ceaușescu sem volt tekintettel saját népére. Amiképpen Heródes fia később már a felnőtt Krisztus elveszejtésére szövetkezett a főpapokkal, írástudókkal, sőt az árulás megtestesítőjévé vált tanítvánnyal, Júdással, úgy a meghasonlás köztünk, magyarok közt is jelen van. Az EMNT elnöke hangsúlyozta: legyünk mi azok, akik várják az Urat, akik nem a hatalom, nem a Heródesek és Pilátusok, hanem Krisztus előtt hódolnak, és hűségesek maradnak hozzá.
Nemzetünket megtartotta Isten, a Szent István-i alapok időtállónak bizonyultak, a reformáció pedig visszavezette népünket Isten igéjéhez a háborúságok idején, „két pogány közt” idegen hatalmak igája alatt erős várunk volt, mint ahogyan elevenen hatott hitünk a kommunista diktatúra idején, a szovjet birodalom szorongattatásai között is. Példamutató, ahogyan a magyar alkotmány történelmi egyházaink nemzetmegtartó szerepéről beszél, de európai viszonylatban is gondolhatunk erre, a schumanni gondolat jegyében, mely szerint Európa vagy keresztény lesz, vagy nem lesz. Ezzel a lelkülettel hívjuk és várjuk az Urat, készüljünk a karácsonyra – fejtette ki Tőkés László.
Az EMNT létrejöttének huszadik évfordulójáról szólva elmondta: számba vették a 2003 óta az önrendelkezés irányába megtett utat. Rámutatott, nemcsak Bukaresttel van dolgunk, hanem a belső megosztottság is aláássa az autonómia ügyét. A karrieristák, a beépített emberek és a kishitűek, akik már nem bíznak a harc értelmében. Ezen viszonyok között kell megtalálnunk nekünk szerepünket, és vállalnunk azt az ügyet, amely mellé szegődtünk. A Kós Károly-i Kiáltó szó alapprogramja és dokumentuma annak az irányvonalnak, melynek folytonosságában mi is dolgozunk, harcolunk – húzta alá. Innen kiindulva az 1992-es Kolozsvári Nyilatkozat, az EMNT és az SZNT 2003-as megalakulása a mérföldkövei egy százéves küzdelemnek. Azóta külső és belső erők mindent megtettek, hogy ezt az ügyet kisiklassák, emiatt is vált szükségessé az említett szervezetek megalakulása, illetve a Magyar Polgári Párt, majd annak eltérítése nyomán az Erdélyi Magyar Néppárt létrehozása, és ezen erők legutóbbi időkben történő egyesítése az Erdélyi Magyar Szövetség keretein belül. „Büszkék lehetünk arra, hogy egy 105 éves erkölcsi és politikai folytonosságnak vagyunk képviselői és őrzői, és nem engedtük, hogy ez a folytonosság megszakadjon. Megfogyatkozva bár, de törve nem, ezen az úton haladunk tovább” – zárta gondolatait az EMNT elnöke.A továbbiakban még Csomortányi István, az EMSZ országos ügyvezető elnöke tartott rövid politikai helyzetértékelést, nem hallgatva el azt az erőteljes, minden irányból jövő áskálódást és aknamunkát, amivel az erdélyi magyar nemzeti-polgári oldalnak meg kell küzdenie nap mint nap. „Ma úgy kell dolgoznunk Erdélyben, hogy egyik szemünkkel a közösségi jogainkat csorbítani akaró többségre kell tekintenünk, a másikkal viszont a saját testvéreink hátba szúrási kísérleteit kell figyelnünk” – húzta alá.
Végül Zatykó Gyula, Nagyvárad polgármesterének tanácsadója és Moldován Gellért Lajos, az EMSZ városi szervezetének elnöke mondtak közösségerősítő, lelkesítő, mozgósító szavakat, tekintettel a közelgő 2024-es év kihívásaira, majd áldott karácsonyt és boldog új esztendőt kívántak mindenkinek. Az évértékelő gyűlés záróaktusa a Himnusz eléneklése volt.


www.tokeslaszlo.eu | © Minden jog fenntartva, 2010