2020. január 1. szerda
Send this article Print this article

BÚÉK!

Kegyelemben gazdag, boldog új esztendőt!Közeli halála előtt Józsué utolsó ízben hívja össze az országgyűlést Sikembe, azzal a feltett szándékkal, hogy sorfordító időben, régi-új hazájuk földjére érkezvén jó utat szabjon népének, Isten hűségében tartsa meg Izráelt.
Az új esztendőben van-e fontosabb számunkra ennél? A jövőnk forog kockán. Féltve szeretett erdélyi magyarságunk szülőhazájában való megmaradása és boldogulása a tét. Választás elé állít bennünket. A választás szabadságának jogával élve akár el is véthetjük a sorsdöntő lépést.
„Válasszatok magatoknak még ma, akit szolgáljatok” – biztatja népét. Akárhogyan is döntenétek, „én azonban és az én házam az Úrnak szolgálunk” – teszi hozzá hittel és meggyőződéssel, biztos lévén abban, hogy egyedül ez az út a célravezető (Józs 24,15).
Trianon után száz évvel, korunk önvesztő Európájának zavaros viszonyai között mi, erdélyi magyarok is, ha élni akarunk, válasszuk az Isten útját!
Tőkés László 

www.tokeslaszlo.eu | © Minden jog fenntartva, 2010