2021. október 17. vasárnap
Send this article Print this article

Újraválasztották Csomortányi Istvánt az EMNP elnökének – Tőkés László üzenete a küldöttgyűléshez

A koronavírus-járvány súlyosbodására való tekintettel hét különböző helyszínen egyidőben (Nagyváradon, Szatmárnémetiben, Kolozsváron, Marosvásárhelyen, Kézdivásárhelyen, Csíksomlyón és Homoródfürdőn) online, élő kapcsolás formájában tartotta meg 9. Országos Küldöttgyűlését az Erdélyi Magyar Néppárt.A tanácskozás eredményeként és a tisztújítások rendjén sor került a szervezet országos elnökének és alelnökeinek megválasztására is.
Nyitóbeszédében Csomortányi István, a Néppárt elnöke, az Erdélyi Magyar Szövetség társelnöke köszöntötte az Erdély-szerte megjelent küldötteket, majd rámutatott: miközben a Néppárton belül az elmúlt időszakban a konszolidációé volt a főszerep, a romániai belpolitikai káosz soha nem látott méreteket öltött, s ehhez igazodik az erdélyi magyarság közhangulata is. A pártelnök elmondta: a Néppártnak sikerült olyan helyszíneken is polgármesteri tisztségeket szereznie, ahol eddig nem volt erre példa, s az Erdélyi Magyar Szövetségnek is két parlamenti képviselője lett a román törvényhozásban (igaz, az RMDSZ választási listáján). „Az erdélyi magyar nemzeti oldal megosztottságát sikerült végre felszámolnunk, az EMSZ létrehozásával pedig végre helyreáll a nemzeti oldalon belüli politikai egység” – jelentette ki a politikus.
Az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács elnöke, Tőkés László üzenetében így fogalmazott: „Az Erdélyi Magyar Néppárt arra hivatott, hogy erdélyi magyarságunk élő lelkiismerete legyen. Következetesen harcol egy olyan, igazi demokratikus rendért, amelyben a kisebbségi közösségi jogokat szavazati többséggel nem lehet letörni, hanem éppen ellenkezőleg, a számbeli kisebbségben élő magyarságnak az emberi és kollektív jogok maradéktalanul kijárnak, és a belső önrendelkezés jogával is akadálytalanul élhet.” Rámutatott: itt az ideje, hogy a nemzeti oldal újból eggyé váljon, és az érthetetlen hatósági akadályoztatást leküzdve, létrehozza az Erdélyi Magyar Szövetséget. „Mi soha nem voltunk az egység megbontói. Annak idején az RMDSZ-ből sem mi váltunk ki, hanem annak egyeduralomra törő vezetői taszítottak ki bennünket. Csak helyeselni lehet, hogyha az országos magyar politika összefüggésében ebben a viszonylatban is egységes képviseletre törekszünk. Az 1989 utáni erdélyi magyar ébredés és politizálás hőskorának hitéből és lelkesedéséből merítve készüljünk a jövendőre” – zárta üzenetét az RMDSZ egyik alapítója és volt tiszteletbeli elnöke.
Németh Zsolt, az Országgyűlés külügyi bizottságának elnöke videóüzenetben köszöntötte a néppárt küldöttjeit. A Fidesz alapítója gratulált az Erdélyi Magyar Szövetség életre hívásához, majd kijelentette: az EMSZ-et alkotó pártok képviselői azok, akik rendületlenül kiállnak az önrendelkezés ügye mellett. „Ti vagytok azok, akik már számos város vezetésében szerepet vállaltok, s ezeken a településeken elmélyült kapcsolatot ápoltok az anyaországi önkormányzatokkal. Az EMSZ létrehozásával fontos lépést tettetek az erdélyi magyar egység megteremtésének irányába, s a legutóbbi romániai parlamenti választás alkalmával bizonyítottátok, hogy képesek vagytok – az alapvető nemzeti célkitűzések érdekében – az összefogásra” – mondotta.
Toró T. Tibor, az EMNP alapító elnöke, jelenlegi ügyvezető elnöke köszöntőjében felidézte az idén tíz éves politikai alakulat bejegyzésének időszakát, és megköszönte mindazok kitartó munkáját, akik a hatósági megfélemlítések közepette is kiálltak a néppárt megalakulása mellett. Külön is kiemelte Tőkés Lászlót, a Néppárt védnökét, aki „erkölcsi iránytűként” mutatott példát az évek során, az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanácsot, a Néppárt stratégiai partnerét pedig egy olyan fontos szervezetnek nevezte, mely oroszlánrészt vállal a honosítási folyamatból. A politikus hangsúlyozta: a néppárt nem engedi, hogy lekerüljön a mindennapi politikai közbeszéd napirendjéről az önrendelkezés kérdése, egy évtizedes működése után pedig az Erdélyi Magyar Szövetség lesz az, mely tovább képviseli az erdélyi magyar közösség ügyét.
Mezei János, a Magyar Polgári Párt elnöke, az Erdélyi Magyar Szövetség társelnöke rövid felszólalásában rámutatott: a Néppárt és az MPP vezetői belátták, hogy a múltbéli sérelmeket meghaladva egy új és közös jövő tervezése kell legyen a közös cél, egy pillanatra sem feledkezve meg az erdélyi magyar közösség érdekképviseletéről. „Felelősséggel tartozunk azoknak, akik megbíztak bennünk, s akik a mögöttünk álló választások alkalmával ránk adták szavazatukat” – hangsúlyozta Mezei János.
Szili Katalin miniszterelnöki megbízott videóüzenetében emlékeztetett, hogy a 2011-ben elfogadott Alaptörvényben szerepel: Magyarország felelősséget vállal a határon kívül élő magyar közösségekért. „Ez ma már a hétköznapokban is megnyilvánul, hiszen az a támogatás, amit a magyar állam gazdasági támogatásként a kultúra, a szülőföldön maradás megőrzésének érdekében ad, mind azt szolgálja, hogy ez a nemzet valóban egységes legyen.”
Lorena López de Lacalla, az Európai Szabad Szövetség (EFA) elnöke videóüzenetében elmondta: az európai önrendelkezés-pártiakat tömörítő szervezet idén ünnepelheti négy évtizedes létét. „Célunk, hogy mások is tiszteljék hagyományainkat, hogy Európában ne legyenek politikai foglyok, s örömömet fejezem ki azzal kapcsolatban, hogy sikerült összegyűjteni a nemzeti régiókról szóló európai polgári kezdeményezéshez szükséges aláírásokat. Mint eddig, úgy ezután is támogatjuk önöket, folytassuk a közös munkát, hiszen az EFA a mi közös családunk.”
Izsák Balázs, a Székely Nemzeti Tanács elnöke üzenetében leszögezte: „Az SZNT és az EMNP közötti együttműködés eddig is eredményes volt. Összeköt bennünket az autonómia gondolata. A néppárt egyike azon politikai erőknek, amely elkötelezett az erdélyi magyar nemzeti közösség személyielvű autonómiája, a magyar többségű települések sajátos jogállása és Székelyföld területi autonómiája mellett. A különböző autonómiaformákról nem mondunk le, sőt minden eszközzel azon leszünk, hogy ne engedjük ezeket kiszorulni a közbeszédből.”
A küldöttek végül újraválasztották az Erdélyi Magyar Néppárt elnökének Csomortányi Istvánt, akit munkájában alelnökként Brassai Hunor, Fancsali Ernő, Györgyi Attila, Kolcza István, Sándor Levente, Szabó Ottó, Tőke Ervin, Toró T. Tibor, Zakariás Zoltán és Zatykó Gyula segít majd. A régi-új elnök megköszönte a bizalmat, majd elmondta: bízik benne, hogy rövid időn belül az Erdélyi Magyar Szövetség is bejegyzésre kerül, majd pedig megköszönte a Néppárt polgármestereinek és alpolgármestereinek a munkát, akik a „néppárt arcaiként” nagyban hozzájárulnak Erdély-szerte a szervezet megítéléséhez. „Haladunk tovább az erdélyi magyar önrendelkezés útján, közös erővel, együtt a magyarokért” – idézte őt a párt sajtóirodája.
 
Alább Tőkés László üzenete olvasható:
 
 
  
Az Erdélyi Magyar Néppárt
Országos Küldöttgyűléséhez
Csomortányi Istvánelnök úrnak
 
 
Tisztelt Küldöttgyűlés!
Igen Tisztelt Elnök úr!
Kedves Küldöttek!
 
A hosszú hetek óta zajló bukaresti kormányválság körülményei között igencsak nehéz feladatra vállalkozik, aki politizálásra adja a fejét. Ha pedig az évek óta egymást követő belpolitikai válságok hosszú sorára tekintünk vissza, akkor egy hivatástudó politikus, illetve egy értékvezérelt politikai párt helyzete már-már kilátástalannak tűnik. Ez a megállapítás kiváltképpen érvényes egy magunkfajta – kisebbségi – magyar pártra és annak képviselőire.
Ebben az országban a felelős politizálás helyét az esztelen hatalmi harc foglalta el, amely semmi tekintettel nincsen az ország, a társadalom közösségi érdekeire. A zsákmányszerző politizálás önös érdekérvényesítése éles ellentétben áll a felelős közösségi politizálás értékelvűségével. Ezen áldatlan politikai viszonyok túsza a felbomlófélben lévő kormánykoalíció tagjaként az RMDSZ, és ennek foglyai vagyunk mi magunk, erdélyi magyarok, képviseletükben pedig a romániai magyar nemzeti politika.
Ezzel együtt és ennek ellenére rendkívüli erkölcsi és politikai bátorságra vall, hogy az erdélyi magyar nemzeti politikai oldal ellene áll a többségi politikai asszimilációnak, és – elkerülhetetlen gyarlóságai ellenére – nem enged a ’89-ből, hanem a reá jellemző elvhűséggel és értékelvűséggel áll ki a demokrácia és az általa képviselt nemzeti közösségünk ügye mellett.
Az Erdélyi Magyar Néppárt arra hivatott, hogy erdélyi magyarságunk élő lelkiismerete legyen. Tudatában van ugyan pártbéli gyengeségének, ezzel szemben viszont azt is tudja, hogy tulajdonképen nem ő gyenge, hanem az általa képviselt, elnyomott nemzeti közösségünk ellenfelei igen erősek. A hatalmi többség demokratikusnak álcázott túlereje nem téveszti meg. Következetesen harcol egy olyan, igazi demokratikus rendért, amelyben a kisebbségi közösségi jogokat szavazati többséggel nem lehet letörni, hanem éppen ellenkezőleg, a számbeli kisebbségben élő magyarságnak az emberi és kollektív jogok maradéktalanul kijárnak, és a belső önrendelkezés jogával is akadálytalanul élhet.
Az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács nevében szövetségesi és bajtársi szeretettel köszöntöm az EMNP Országos Küldöttgyűlését. Tíz esztendővel ezelőtt bár ne kényszerültünk volna rá az önálló pártalapításra! Éppen itt az ideje, hogy a nemzeti oldal újból eggyé váljon, és az érthetetlen hatósági akadályoztatást leküzdve, létrehozza az Erdélyi Magyar Szövetséget.
Mi soha nem voltunk az egység megbontói. Annak idején az RMDSZ-ből sem mi váltunk ki, hanem annak egyeduralomra törő vezetői taszítottak ki bennünket. Csak helyeselni lehet, hogyha az országos magyar politika összefüggésében ebben a viszonylatban is egységes képviseletre törekszünk. Hogyha valóban közös erővel képviseljük az autonómiát, és száz év után végre dűlőre visszük a – mindmáig elszabotált – kisebbségi törvény ügyét.
Terveink megvalósításában és céljaink elérésében példa és minta gyanánt szolgáljon számunkra magyarországi nemzeti kormányunk, nevezetesen Orbán Viktor miniszterelnök értékelvű és nemzeti érdekeink elsőbbségét követő, megalkuvást nem ismerő politikája. Ennek szellemében készüljünk a jövő évi országgyűlési választásokra és a gyermekvédelmi törvény tárgyában kitűzendő népszavazásra!
Az 1989 utáni erdélyi magyar ébredés és politizálás hőskorának hitéből és lelkesedéséből merítve készüljünk a jövendőre!
 
Nagyvárad, 2021. október 17.
 
                                                                                    Tőkés László
                                                                                    EMNT-elnök
 
    


www.tokeslaszlo.eu | © Minden jog fenntartva, 2010