2023. november 7. kedd
Send this article Print this article

Tájékoztatás egy temesvári eseményről

Tőkés László, az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács elnöke, a Királyhágómelléki Református Egyházkerület korábbi püspöke, egykori temesvár-belvárosi református lelkipásztor is részt vett a Bolyai 200 című rendezvénysorozat megnyitóján pénteken. A háromnapos művészeti és tudományos fesztivált abból az alkalomból szervezték meg a Bánság fővárosában, hogy kétszáz évvel ezelőtt, 1823. november 3-án kelt Bolyai János Temesvárról írt levele, amelyben bejelentette: „Semmiből egy új, más világot teremtettem.” Mint ismeretes, az ifjú magyar matematikus és hadmérnök, a magyar tudomány egyik legnagyobb alakja, az egyik leghíresebb magyar matematikus, a „geometria Kopernikusza”, „az erdélyi tudományosság legkiemelkedőbb képviselője” 1820 és 1823 között dolgozta ki és írta meg korszakalkotó felfedezését: a nemeuklideszi geometriát, amelyet abszolút, illetve hiperbolikus geometriának neveztek neves kortársai. Ő maga jellemezte eredményeit az idézett mondattal apjának, a szintén jeles matematikusnak, Bolyai Farkas küldött levelében.
A Temesváron november 3–5. között lezajlott évfordulós rendezvénysorozat szervezői így indokoltak: „Az esemény célja az interdiszciplináris gondolkodás szükségességének hangsúlyozása, kiemelve a kulturális nevelést, a tehetséggondozás fontosságát, amelyben mind a család, mind az oktatási intézmények jelentős szerepet kell játsszanak. Tehát ez a fesztivál nem egy matematikai-fizikai konferencia, hiszen számos olyan rendezvény volt és lesz, amely bemutatja a Bolyaiak széleskörű munkásságát a kertészettől a borászatig, az erdészettől a kemenceépítésig, az irodalomtól a zeneelméletig, a nyelvészettől az »üdvtanig«. Egyúttal remek alkalom több kiváló Bolyai-kutatóról való megemlékezésre is, valamint annak az útnak a kijelölésére, amely a megkezdett kutatómunka folytatásáról szól.”
A nagyszabású rendezvény tágabb keretét a Temesvár – Európa Kulturális Fővárosa 2023 programsorozat jelentette, szervezői pedig a Kolozsvári Akadémiai Bizottság Bánsági regionális munkabizottsága, a Bartók Béla Alapítvány, az Erdélyi Múzeum-Egyesület, a Szimmetria Alapítvány és az Óbudai Egyetem voltak.
Az ünnepélyes nyitórendezvény helyszíne a gyárvárosi Új Ezredév Református Központ volt, ahol Bolyai-emlékünnepet tartottak 3-án este. Itt díszbeszédek hangzottak el Nagy Dénes professzor, a Nemzetközi Szimmetria Társaság elnöke, Kovács Levente professzor, az Óbudai Egyetem rektora, Nagy László professzor, Kolozsvári Akadémiai Bizottság elnöke, Bitay Enikő professzor, az Erdélyi Múzeum Egyesület elnöke, Erdei Ildikó iskolaigazgató, a Bartók Béla Alapítvány képviselője, Tamás Péter vállalkozó, Magyarország temesvári tiszteletbeli konzulja és Nagy-György Tamás, a KAB Bánsági Regionális Munkacsoportja elnöke jóvoltából.
Tőkés László, aki Temesvár és annak magyar közössége, valamint Bolyai János iránti tiszteletből vett részt az eseményen, a házigazda lelkipásztor, Gazda István kíséretében megtekintette az Új Ezredév Református Központot és környékét, az itt még mindig zajló építkezések állását. (A létesítmény történetéről itt lehet részleteket megtudni: http://www.ujezredev.ro/hu/tortenetunk.html) A gyülekezetalapítást, templom- és centrumépítést kezdetektől messzemenően támogató püspök örömmel nyugtázta, hogy a komplex építési munkálatok közelednek befejezésükhöz. Nagy lépésnek számít, hogy szerkezetileg szinte teljes egészében elkészült a konferencia-épületrész, ezen belül pedig a könyvtár. Jövő nyárra tervezik az egész konferenciaközpont szolgálatba adását – tudatta a parókus lelkész.www.tokeslaszlo.eu | © Minden jog fenntartva, 2010