2022. május 26. csütörtök
Send this article Print this article

Erdélyben adták át a Vasvári-díjakat

Közel három év után végre személyesen is átvehette a Vasvári Pál-díjat Beke István és Szőcs Zoltán, akik a Hatvannégy Vármegye Ifjúsági Mozgalom tagjaiként Székelyföld autonómiájáért küzdve kerültek a bukaresti titkosszolgálatok látókörébe, s akiket hajmeresztő vádakkal illettek 2015 telén, majd pedig hosszadalmas politikai koncepciós eljárás nyomán öt-öt év börtönbüntetésre ítéltek, ami azok le is ültek.A budapesti székhelyű, magyarországi és erdélyi vezetésű Vasvári Pál Polgári Egyesület közgyűlése 2019-ben döntött úgy, hogy a Vasvári Pál-díjat Beke Istvánnak és Szőcs Zoltánnak adományozza. Felkérték idősebb Lomnici Zoltánt, a Vasvári Pál-díj korábbi kitüntetettjét, hogy adja át a politikai foglyoknak az elismerést. Ezt a börtönben nem tehette meg, csupán a kitüntetés fotóját mutathatta meg az elítélteknek egyik látogatásakor. „A kitüntetés jelentőségét mutatja, hogy az elmúlt évben Kásler Miklós miniszter, Lezsák Sándor, az Országgyűlés alelnöke és Bajkai István fideszes jogvédő, országgyűlési képviselő vette át a díjat” – hangsúlyozták.Május 20-án ejtették meg a díjátadást ünnepélyes körülmények között. Az eseményre Kézdivásárhelyen, a Vigadó Művelődési Ház kistermében kerültsor. Lomnici Zoltán, az Emberi Méltóság Tanácsa elnöke és Tóth Kálmánnal, a Vasvári Pál Polgári Egyesület társelnöke nyújtották át a díjat a két volt politikai fogolynak. A köszöntőbeszédek során elhangzott, hogy a székely fiatalok kiszabadítása érdekében annak idején többen felléptek, Lomnici Zoltán mellett például Fejér László szenátor, Kulcsár-Terza József parlamenti képviselő, Tőkés László európai parlementi képviselő, Bajkai István országgyűlési képviselő. Klaus Johannis román államfőhöz is fordult kegyelmi kérvénnyel, mindhiába. A román börtönökben sínylődő magyar fiatalokban úgy tartották a lelket, hogy nem csupán látogatták őket, de folyamatosan a köz óvó figyelmét irányították rájuk, miközben a román sajtóban mindmáig változatos hazugságok, gyalázkodások, mocskolódások jelent meg róluk és soha el nem követett „terrorcselekményükről”.
Két nap múlva, május 22-én Marosvásárhelyen, az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács demokráciaközpontjában adták át a Vasvári Pál-díjat az idei kitüntetettnek: id. Lomnici Zoltán javaslatára idén Izsák Balázs, a Székely Nemzeti Tanács elnöke kapta meg életműve elismeréseként, mint aki sokat tett és tesz a magyar nemzetért. Méltató beszédet maga a javaslattevő, valamint Tóth Kálmán társelnök mondott.A kitüntetés átadása után Tőkés Lászlónak, az EMNT elnökének az üzenetét olvasta fel Tőkés András, a szervezet Maros megyei elnöke: „Örömmel vettem annak jóhírét, hogy a Vasvári Pál Polgári Egyesület ezen esztendőben Izsák Balázs elnök urat, a Székely Nemzeti Tanács elöljáróját tünteti ki a jeles névadójáról nevezett díjjal. Kényszerű távollétemben ezúton fejezem ki elismerésemet és jókívánságaimat ebből az alkalomból. Vasvári Pál ifjú életét nemzetünk szabadságáért áldozta fel. A Szózat értelmében kész volt élni és halni hazájáért. Izsák Balázs szívében ugyanez az áldozatkészség él. Vele együtt nekünk is követnünk kell Vasvári Pál – a nagy előd – világló példáját. A székely autonómiaharc hivatástudó bajnokának azt kívánom, hogy Isten éltesse sokáig, hogy ne halnia kelljen, hanem élnie tudjon a Székelyföld szabadságát jelentő területi autonómia kivívásáért. Annak tudatában, hogy emberi és nemzeti méltóságunk egy tőről fakad, magyarságunk és székely népünk közösségében bajtársi szeretettel küldöm Isten áldását kérő jókívánságaimat.”
    

www.tokeslaszlo.eu | © Minden jog fenntartva, 2010