2020. október 16. péntek
Send this article Print this article

NYÍLT LEVÉL az RMDSZ vezetőinek

Tisztelt Szövetségi Állandó Tanács! Tisztelt Kelemen Hunor Elnök Úr!Szemmel láthatóan az egymással koalícióra lépő és fúzióra törekvő Erdélyi Magyar Néppárt és Magyar Polgári Párt a létrejövő Erdélyi Magyar Szövetség keretében, valamint az RMDSZ iránti viszonyában egy új erdélyi magyar egység létrehozásán fáradozik. Ugyanezt támogatja az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács, Kárpát-medencei szinten pedig ezt munkálja a határon túli magyar közösségek mindegyikéért felelősséget vállaló magyar kormány.
Hogy ez ideig nem igazán jöhetett létre a kívánatos új magyar egység, ezért elsősorban az RMDSZ hordozza a felelősséget. Nyilvánvaló, hogy – példának okáért – a tavalyi európai parlamenti választásokon nagy valószínűséggel három képviselőt is bejuttathattunk volna az unió törvényhozásába, hogyha önök nem zárkóznak el az egységes fellépéstől. Mivel elzárkóztak, hát meg kellett elégedniük a két befutó hellyel. Ez azonban már a múlté.
Most, a romániai parlamenti választások küszöbén újabb lehetőség nyílik a – plurális – egység megteremtésére, bukaresti képviseletünk erősítésére. Azzal az indítvánnyal fordulok Önökhöz, hogy a továbbiakban ne legyünk szűkkeblűek, hanem akár a pozitív megkülönböztetés alkalmazásával is biztosítsanak három bejutó helyet az EMNP és az MPP alkotta EMSZ jelöltjeinek. Ezt követeli meg az erdélyi magyar közösség érdeke. Ebben az esetben a magyar nemzetpolitikát sem hoznánk abba a kényszerhelyzetbe, hogy egypárti kizárólagossággal csak az RMDSZ-nek kampányoljon.
Második javaslatom az RMDSZ jelöltjeinek a kiválasztására vonatkozik. Pászkán Zsolt, a budapesti Külügyi és Külgazdasági Intézet munkatársa maga is azon a véleményen van, hogy a parlamenti választáson sokkal többet nyomna a latban egy magyar–magyar összefogás létrejötte, mint a helyhatósági választásokon, ami a szavazásra jogosultak részvételi hajlandóságára is hatással lehetne. „A magyar közösség számára az lenne a legelőnyösebb megállapodás, ha lehető legfeddhetetlenebb, legaktívabb jelöltek kerülnének fel a listára, és a politikai alkuk, a személyes hiúságok nem írnák felül a közösségi érdekeket” – mondja a jeles politikai elemző.
A mondottak összefüggésében tisztelettel teszem kifogás tárgyává némely jelöltek személyét, azokét, akik nyilvánvaló módon nem felelnek meg az előbbi követelményeknek. Noha ez kimondottan elvi kérdés, mindazáltal a bihari jelöltek esetét hozom fel példának. A Bihar megyei lista befutó helyein szereplő szenátor- és képviselőjelöltek kétségkívül leszerepeltek az önkormányzati választásokon, minden idők leggyengébb eredményeit produkálva a szeptemberben lezajlott megmérettetésen. Parlamenti jelölésük borítékolható módon hasonló kudarcot fog eredményezni, ami – egészében véve – az ötszázalékos országos parlamenti küszöb elérését is veszélyezteti. Az illető jelölteknek nemcsak a „feddhetetlensége” kérdőjelezhető meg, hanem a bihari-nagyváradi „politikai alkuk, személyes hiúságok” árnyéka is rávetül személyükre. Derzsi Ákos visszalépő szenátorjelölt maga mutatott rá, hogy a 39 ezer váradi magyar választópolgárból csupán 7800-an szavaztak a sovány RMDSZ-es helyi képviselőlistára. Félős és valószínű, hogy ez az eset a közelgő parlamenti választáson is meg fog ismétlődni. Ennek ismeretében milyen lelkiismerettel nógathatjuk választópolgárainkat arra, hogy szavazzanak az RMDSZ-re?
Mindent egybevetve tisztelettel indítványozom, a SZÁT még a leadási határidő letelte előtt vizsgálja felül a jelöltek listáját, és a magyar egység, valamint a célirányosság szellemében véglegesítse azt. Semmilyen pártérdek vagy önös meggondolás alapján sem érdemes kockáztatni, hogy az erdélyi magyar választópolgárok nagy számban távol maradjanak a választásoktól, vagy – jobb híján – éppenséggel román versenypártok jelöltjeire szavazzanak.
Kérem, még idejében tegyék megfontolás tárgyává megalapozott javaslataimat – tisztelettel, erdélyi magyarságunk iránti féltő szeretettel:
 
 
Nagyvárad, 2020. október 16.
 
                                  
                                   Tőkés László
                                   az EMNT elnöke
 
    

www.tokeslaszlo.eu | © Minden jog fenntartva, 2010